Statsbudsjettet 2018 byr på nok en bilpolitisk seier for AMCAR!

Siden 2008 har vi argumentert for å likestille forbruk/utslippsdata fra amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) med europeiske utslippstall som grunnlag ved beregning av importavgift til Norge. Igjennom mange tiårs arbeid har AMCAR erfart at EPAs utslippstall som regel er strengere og mer realistiske enn de europeiske. Det har derfor fremstått som ekstra paradoksalt for oss at EPA-tall ikke kunne aksepteres. Frem til nå har alle amerikanske biler som ikke er solgt nye i Europa fått importavgiften beregnet etter motorvolum. I mange tilfeller vil det være store summer å spare ved avgiftsberegning etter faktisk utslipp og ikke motorvolum. Hittil har eneste alternativ vært å fremstille bilen hos et godkjent uavhengig europeisk laboratorium for utslippstesting med typisk kostnad på titusenvis av kroner. Dagens regjering skal ha honnør for å ha lyttet til AMCAR i denne saken og ryddet nok et byråkratisk hinder av veien for norske bilentusiaster!
2014 Cadillac ELR er blant de store vinnerne ved aksept av EPA-tall. Ved beregning av importavgift etter motorvolum får ELR en engangsavgift på 70.270,- Ved beregning etter utslippstall fra EPA blir importavgiften kun 15.138,- eller 55.132 spart!
2014 Cadillac ELR er blant de store vinnerne ved aksept av EPA-tall. Ved beregning av importavgift etter motorvolum får ELR en engangsavgift på 70.270,- Ved beregning etter utslippstall fra EPA blir importavgiften kun 15.138,- eller 55.132 spart!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse