Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen!

Alt er nå klart for byggingen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen!
Byggekontrakten er underskrevet og museet på 1900 kvadratmeter vil stå ferdig våren 2019.
Dette er en sak AMCAR har vært en sterk pådriver for i mange år!
Vi gleder oss over at en stor del av norsk kjøretøyhistorie endelig vil bli samlet under ett tak administrert av et profesjonelt forvaltningsmiljø!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse