EPA utslippstall ved avgiftsberegning!..

Da er høring på ny forskriftstekst sendt ut i forbindelse med å akseptere EPA-utslippstall ved avgiftsberegning av kjøretøy importert etter bilforskriften §§ 10a-10b. Høringsfristen er satt til 3. april 2018. I korte trekk går det ut på at biler importert under gjeldende forskrift skal kunne avgiftsberegnes etter utslippstall fra United States Environmental Protection Agency, US EPA eller Natural Resources Canada, NRCan. Det betyr videre at de som importerer kjøretøy fra USA eller Canada slipper å dra ut i Europa med kjøretøyet sitt for å få tatt en utslippstest. Enn så lenge trenger man ikke å kjøpe utslippsattester fra for eksempel Tyskland for å verifisere utslippet på kjøretøyet. Dette er kostnader spart i relasjon til innføring av kjøretøy fra USA eller Canada. Tallene som skal benyttes er kombinert utslippsverdi av by- og landeveiskjøring. Både by, land og kombinert utslipp er listet i de offisielle statlige tabellene som finnes hos www.epa.gov og www.nrcan.gc.ca for kjøretøy. Verdiene skal benyttes på kjøretøy der slike verdier finnes. AMCAR har i sitt høringssvar bedt om en spesifisering om dette gjelder bare for kjøretøy av 2001-modell og nyere, og om det er valgfritt for 2000-modeller og eldre.
For noen betyr endringen at kjøretøyet vil bli noe dyrere enn ved å bruke den gamle volumavgiften. Dette gjelder spesielt eldre kjøretøy med høye utslipp – kanskje spesielt V6-motoriserte kjøretøy. Mens nyere entusiastbiler, gjerne med en moderne V8-motor har så vidt stort volum, men lavt utslipp, at de vil få vesentlig lavere engangsavgift ved å benytte CO2-tallene fra USA eller Canada.
Dato for innføring er ikke satt, men AMCAR regner med at den vil bli innført til sommeren. Det betyr at dere som vil registrere og betale avgift før ny ordning innføres må benytte slagvolum som avgiftskomponent, så fremt man ikke kan fremlegge dokumentasjon fra for eksempel Tüv.
For noen vil det definitivt lønne seg å fortolle etter gammel «volumsats» - som tidligere nevnt gjelder dette litt "mellomnye" entusiastbiler, og spesielt biler med V6-motorer og utgaver med turbo/kompressor. Her er volumavgiften relativt sett lav i forhold til utslippsavgiften. AMCAR presiserer at dette er rent generelt, og grunnet bilens alder og variasjon i motorvolum/bruksfradrag at det nå lønner seg å få foretatt en beregning av dette før man bestemmer seg om å registrere bilen «nå» eller vente til ny ordning er trådt i kraft. AMCAR kan være behjelpelig med slik vurdering.
På biler som er registrert etter at ny ordning innføres, kan bileiere benytte seg av muligheten til å levere inn «annet beregningsgrunnlag» innen 3 år etter at avgiftsberegningen har funnet sted. I praksis betyr det at man først betaler avgifter etter gammel volumavgift. Så søker man om tilbakebetaling av avgifter i relasjon til at det er blitt lov å benytte utslippstall fra USA og Canada. Man kan først søke om refusjon på grunn av endrede data i AutoSys på biler som er registrert etter at lovendringen blir vedtatt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Det betyr at det senere ikke er mulig å endre til CO2-beregning på biler som registreres frem til lovendringen har trådt i kraft.


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse