AMCAR kommenterer dødsulykken ved Rjukan.

Det som ikke skal skje, har skjedd. Fem mennesker har mistet livet på tragisk vis mens de utøvet sin interesse og lidenskap for veteranbil. Dødsulykker på offentlig vei hører med til sjeldenhetene i veteranbilhobbyen, faktisk er de nesten ikke-eksisterende. Ulykken på Rjukan berører først og fremst de etterlatte som har mistet sine kjære. Det som har skjedd er forferdelig trist og har påvirket oss sterkt. Våre tanker går spesielt til de etterlatte som brått har fått sine liv forandret for alltid. 

Ulykken på Rjukan berører også en stor bilhobbyfamilie. At vi får en alvorlig enkelt-ulykke med et veterankjøretøy minner oss alle om at vår lidenskap og hobby ikke er risikofri. Bilhobbyen har behov for svar på hvordan dette kunne skje. Det er i den pågående undersøkelsen fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) påvist feil på bremsene til kjøretøyet. Videre etterforskning og undersøkelser er nødvendig for å vurdere betydningen av dette. Å spekulere i ulykkesårsaken på nåværende tidspunkt blir derfor meningsløst, til det er det som har skjedd altfor alvorlig. AMCAR har varslet Statens Vegvesen at vi ønsker å bli særlig informert om de funn som gjøres i relasjon til ulykken. Vi har også stilt våre ressurser på teknisk avdeling til disposisjon dersom det er behov og ønskelig.

Vi ønsker å få svar på hvilke faktorer som førte til ulykken, og utfallet. Svarene fra Havarikommisjonen vil AMCAR bistå i å kommunisere til det norske bilhobbymiljøet. Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å unngå at fatale ulykker rammer vårt miljø igjen. Det siste vi ønsker, er at en aktivitet som gir livet mening for så mange, fører til tap av liv.

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse