Tilbake til artikler

05. februar 2020

Bilisten, den forbanna bilisten…

Ove.jpg

Kronikk av General Manager i AMCAR, Hilberg Ove Johansen

Norske politikere ser det ikke selv – men de er i ferd med å kriminalisere de som har førerkort og de som tenker på å ta førerkort. For i «gud vet» hvem sin guds navn, blir det å kjøre bil angrepet fra alle hold nå. Det er formelig en kappgang ut i media med utspill som skal ramme bilisten. Jeg får et bilde i mitt hode av en scene der jeg sitter og soner etter å ha blitt dømt til tvunget psykisk helsevern; «Mitt navn er Hilberg Ove Johansen – jeg var hekta på biler».

Arbeiderpartiets Raymond Johansen foreslår å frata millionærene vrakpanten de betalte da de kjøpte seg ny bil for så å gi det dobbelte til «vanlige» folk som vraker bilen sin. Hvor mange millionærer vraker egentlig bilene sine? Millionærer kjøper nye biler. Det er de som kjøper nye biler som betaler en vrakpant på bilen – ikke vanlige folk - som kjøper brukt. Vrakpanten som betales inn til Staten når bilen er ny, betales tilbake av Staten til den som vraker bilen. I min verden er det mest vanlige folk som vraker bilene sine – ingen millionærer. Den eneste millionæren jeg kan tenke meg som kjører bilen så lenge at han kan tenkes å få igjen vrakpanten, er Olav Thon. Men han har da vitterlig bidratt så mye, sammen med de fleste andre millionærer, til både bilavgifter, skatteinntekter til Staten og veldedige penger til samfunnsnyttige formål – at jeg synes vi skal unne ham vrakpanten. Men det er tydeligvis meg det er noe feil med.

Så har vi den nylige rapporten fra Norconsult til Klimaetaten i Oslo Kommune om Klimavennlig Trafikantbetaling som beregner at en bompengepassering i Oslo må opp i mellom 150-250 kroner for å være trafikkdempende. Den har fått lite omtale, men så er ikke det en symbolsk gladsak – det er realitetene av politikken. Hvis det å dempe bruken av bil skal ha noen nytte, så vil ikke høye bompengepriser være nok – slår rapporten fast. Det er kun høye bompenger i kombinasjon med veiprising som hjelper. Begrunnet med at hver og en bilist må bevisstgjøres på at bilkjøring skal koste, og at det ikke skal lønne seg å bo på plasser der man kan kjøre omveier for å unngå bompasseringer. Dette rammer også elbil-bilisten. Dersom man tenker tilbake så var det KrF og Ap som i sin tid foreslo veiprising – og NAF var enig. Ja, de fleste var enig, foruten disse uansvarlige bilelskerne fra FrP da, de mente dette var en dårlig ide og la ned veto om utredning. Nå er de ute av regjeringskontorene, og det blir utredning. Bompriser på 150 kroner + veiprising for alle – er tingen. Det er flertall for det nå i dagens regjering og på Stortinget. Rapportens sanne ansikt er at den til de grader avslører at ingen kjører bil unødig lenger. Bilkjøringen som foregår nå, er så nødvendig at man må skattlegge den herfra til Perleporten for å få trafikkveksten ned. Er man mot det – er det «Highway to Hell».

Apropos dagens regjering, og Highway to Hell - samferdselsministeren kommer fra KrF. Først proklamerer han i sin innsettingstale at nå er det på tide å gi de myke trafikantene litt fokus – det har vært nok veibygging. Hva!? De store bymiljøpakkene handler jo i hovedsak om gang- og sykkelstier til brennheite priser – som bilisten betaler. Dernest handler det om subsidier til kollektivtrafikken – som heller ikke har noe med bilisten å gjøre. Nullvisjonen er bra, og hvis han tenker at hvis vi bare tar noen milliarder til fra bilisten for å bygge gang- og sykkelstier, så nærmer vi oss visjonen? Da glemmer han jo det han vil nedprioritere - trafikksikre veier reduserer trafikkdrepte i bil. Som om ikke det var nok, men for meg av sekundær betydning mot et liv tapt i trafikken; når reisetiden går ned følges utslippene fra biltrafikken ad. Så satsning på raskere og bedre veier har både en klimaeffekt og en menneskelig effekt, ja det har til og med en samfunnsøkonomisk effekt. Nei, det har vært nok fokus på bilisten nå mener samferdselsministeren. Er det rart innlandsisen smelter – man kan bli heit i toppen av mindre!

Og det er den samme samferdselsministeren som sammen med flere andre partier nå åpner opp for full overvåkning av bilistene i form av Automatisk Trafikk Kontroll (AKT). Etter at det «uansvarlige bilistpartiet FrP» forlot Regjeringen er det fritt frem for KrFs forslag om veiprising og utstrakt bruk av strekningskontroll-måling. Og med ny samferdselsminister setter Regjeringen gammel dagsorden. Her skal vi gjøre som før, i stedet for å bedre de trafikale vilkår og sikkerheten på veiene, så setter vi fartsgrensene ned og fotoboksene opp. Teorien om at bare bilen står stille unngår vi ulykker, er like god som om at bare et fly står på bakken unngår vi flyulykker. Og for å sikre at ingen bryter lover setter vi opp fotobokser langs veiene og monterer GPS-sporer i hver bil. Symbolpolitikk og politisk latskap som kriminaliserer bilisten. Velkommen til overvåkingssamfunnet!

Så har man den nye vinen i Høyre, som gang på gang prøver å få Landsmøtet med på å vedta både veiprising og forbud mot salg av biler som går på fossilt drivstoff. Merkelig at det konservative idealet så til de grader mener at Fidel Castros politikk var bra på dette punktet. Cubas forbud mot import og salg av nye biler førte til en fascinerende bilpark på sikt – ikke minst for oss som er glade i veteranbiler. Men å si at den var like trafikksikker og miljøvennlig som en nyere bilpark, er vel å innrømme at kommunisme er bedre enn den konservative ide? Uansett, når det nye Høyre har sånne som MDG og Rødt på lag, så blir min oppfatning av at sertifikatet kriminaliserer meg, av underordnet betydning. Jeg kan jo tross alt bare flytte til et annet land og leve i frihet.

«Lurer på om de tenker før de kommer med forslag» – var det en kollega av meg som sa. Det handler bare om symbolpolitikk – fraværet av politisk entreprenørskap ser ut til å være erstattet av PR-byråer. Og den «nye vinen» i norsk politikk elsker PR-byråer. Ja, foruten Sp da, de vil ha bort PR-byråene i politikken mens MDG vil helst ha bort bilen! Vi vet hva KrF mener – ingen skal dø før Vår Herre har bestemt det! Vi vet hva Ap mener – vi elsker de rike for de kan bidra til økonomisk utjevning, men vi later som vi hater dem! Vi vet at for Rødt og SV er bilen et symbol på egne valg og frihet – noe de hater! Vi vet at Venstre og Høyre danner front mot bilisten av ulike årsaker men med sammenfallende resultat – klima, miljø, skatt og avgifter! Og vi vet at FrP er så imot alt dette, at de forlot Regjeringen. Sånn kunne jeg som bil-o-holiker ha fortsatt om det som har skjedd av hat og mobbing mot de som har sertifikat den siste uken. Men til hvilken nytte?

Etter 100 år finner norske politikere ut at bilen er som en Boeing 737 Max – «unsafe at any speed» og en uegnet gjenstand til å frakte folk. Den skaper død og fordervelse. Og hadde det ikke vært for flyseteavgiften og alle bilavgiftene hadde de like godt forbudt hele skiten og gjort bilistene til kriminelle! Jeg håper Olav Thon får evig liv, slik at norske politikere ikke skal få glede av å unndra ham vrakpanten.