Tilbake til artikler

24. juni 2022

FRP løfter E5 merking av 98-oktan i Stortinget

bensin.jpg

Tidligere i uken skrev AMCAR om ny praksis vedrørende merking av etanolfri 98 oktan med E5 fordi et nytt EU-direktiv krever slik merking men ikke har noe godkjent merke for 0% etanolinnhold.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet var raskt på saken og stilte allerede tirsdag skriftlig spørsmål til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Wiborg påpeker i sitt spørsmål til Samferdselsministeren problematikken med etanolholdig bensin for eldre kjøretøy og om ministeren er enig i at nåværende merking er problematisk. AMCAR takker Erlend Wiborg for engasjementet i saken og vil fortløpende følge opp saken ovenfor departement og politikere.   

Hele Erlend Wiborgs spørsmål til Samferdselsministeren kan leses her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=89865

Foto: Erik Thorberg

Takk for din påmelding. Lukk