AMCAR Prisguide

Verdien av en gammel bil vil aldri kunne fastslås nøyaktig. Men for de fleste biler kan man anslå verdien innenfor et område. Markedet for motorhistoriske og spesielle amerikanske kjøretøy er etter hvert blitt globalt. Internasjonalt baserer prisene seg i stor grad på verdien av kjøretøyet i USA - som er det største markedet. AMCAR har derfor valgt å basere sin norske prisguide på verdien av bilene på det amerikanske markedet, med tillegg for kostnader forbundet med import og registrering i Norge.

Vi samarbeider med USA's beste prisguider for å få et best mulig underlagsmateriale, og oppdaterer prisguiden flere ganger i året. Det betyr at man vil oppleve at mange bilmodeller vil forandre verdi i løpet av ett år basert på endringer i vekslingskurser, fraktomkostninger, fall eller økninger i prisnivået i USA og eventuelle avgiftsendringer i Norge.

Vår prisguide priser biler som er 29 år og eldre, helt ned til 1945 årsmodell. Merk at det er relativt lange sprang mellom hver av de tre prisalternativene. Mange biler vil plassere seg verdimessig i mellom de foreslåtte prisalternativene basert på bedre eller dårligere tilstand enn tilstandsbeskrivelsen skulle tilsi.

Noen få sjeldne utgaver av enkelte bilmodeller er så motorhistorisk interessante, og laget i et så beskjedent antall, at prisen er nærmest udefinerbar. Slike biler vil fremkomme med kroner 0,- i vår liste.

Betalingstjeneste

Laster...

Kjøp
Du har søk igjen.


Skriv ut
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse