Tilbake til artikler

16. september 2021

25.000 bilentusiaster for norsk bilhobby!

25.000nyasttttttttttt.jpg

AMCAR som tradisjonelt var en interesseorganisasjon for amerikanske biler, har siden 2016 jobbet aktivt for alle bilentusiaster i Norge og for norsk bilhobby generelt. Norske bilentusiaster og den Norske bilhobbyen har støttet varmt opp om arbeidet og denne uka passerte vi 25.000 medlemmer i AMCAR!

Organisasjonen har nå fått tilslutning fra klubber av mange ulike bilmerker og opprinnelsesland, til sammen er nå 153 lokale, regionale og nasjonale bilklubber tilsluttet AMCAR. Dette er klubber som har sett de samme utfordringene som oss, og de er beredt til å gå dem i møte med et langt sterkere samhold, samarbeid og solidaritet med AMCAR.

AMCARs rolle er å være en overbyggende organisasjon som gir gode tilbud til våre medlemmer og klubber, samtidig som vi arbeider for at kjøretøyentusiastenes interesser i saker som er relatert til samfunn, politikk med fokus på at regelverk blir ivaretatt på en god måte.

Den tradisjonelle bilinteressen vil møte utfordringer i årene som kommer. Utfordringer som kan legge begrensinger på bilentusiasten og klubbenes mulighet for å utøve bilhobbyen. Forbud mot salg av ICE-biler, forbudssoner, selvkjøringsteknologi, tilgang på riktig drivstoff, retten til å skru selv og veiprising er bare noen av utfordringene vi står ovenfor. Dette er tunge ressurskrevende samfunnspolitiske spørsmål å engasjere seg i. AMCAR har allikevel bevist at vi med nokså begrensede ressurser kan levere betydelige gjennomslag på vegne av den norske bilentusiasten og norsk bilhobby. For å opprettholde gode rammevilkår for bilhobbyen i årene som kommer er det avgjørende at bilentusiaster støtter vårt arbeid med et medlemskap.

Med et medlemskap i AMCAR støtter du vårt politiske arbeid og får i tillegg Norges beste medlemsfordeler for bilentusiaster. Ubegrenset veihjelp uten egenandel, markedsledende forsikringstilbud, unik entusiastbilfinansiering, teknisk og juridisk bistand er bare noen av fordelene som gjør at de fleste sparer inn kontingenten flere ganger per år.

Takk til alle 25.000 av dere – sammen er vi sterkere.

AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt vårt arbeid, BLI MEDLEM!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk