Bestille registreringsdata

På personbiler 1973 årsmodell og nyere ber vi om at dere leser av vektdata som står på ”tag” på dørbladet på førerdøra. Her står angitt GVWR (totalvekt), GAWR Front (totalvekt foraksel) og GAWR Rear (totalvekt bakaksel). Vektene er i pund. På alle årsmodeller Light Duty Trucks ber vi om at det leses av totalvektdata.

Bestille registreringsdata

Registreringsdata til medlemmer i AMCAR koster kr. 340,- + mva for veteran og kr. 504,- + mva for nyere bil. Faktura sendes sammen med registreringsdata. Registreringsdata til ikkemedlemmer koster kr. 1382,- + mva for veteran og kr. 1546,- + mva for nyere bil. Registreringsdata sendes pr. oppkrav.

Du behøver også bevis på at det er tegnet trafikkforsikring på bilen. Dette ordner du også hos AMCAR. Det skal ikke betales registreringsavgift på biler som er 20 år eller eldre. En bil som er 1970 eller eldre kan registreres på to måter. En mulighet er som bevaringsverdig motorvogn, som stiller krav til at bilen er original. Her får du en påskrift i vognkortet om at bilen har brukerbegrensning. Det andre alternativet er å registrere bilen som vanlig bruktbilimport. Du slipper da å få stempel med brukerbegrensning i vognkortet, men bilen må da tilfredsstille de tekniske kravene som gjaldt i Norge for aktuelle årsmodell. Dette medfører at biler registrert i utlandet før 1. januar 1971 i realiteten skal tilfredsstille motorvognforskriftene av juni 1942. Dette var det regelverket som gjaldt i Norge frem til 1. januar 1971. Dette gjør det i dag mulig å importere biler, 1970 eller eldre, som ikke er originale. Den ombygde bilen må likevel tilfredsstille vanlige tekniske krav som stilles her i Norge. Fra 1. januar 1971 kom det et helt nytt regelverk med nye tekniske krav, såkalte ”Krav til kjøretøy”. Alternativet for 1971 modell og nyere, er å registrere kjøretøyet som en bevaringsverdig motorvogn i original stand. Da kan det gis unntak fra kravet om at bilen skal godkjennes etter de norske tekniske krav som gjaldt for aktuelle årsmodell.

Vedrørende godkjenning av biler 1971 og nyere. Fra 1. januar 1971 kom et helt nytt regelverk som overtok for Motorvognforskriftene av 1942.

Priser/informasjon

Her kan du bestille registreringsdata til bilen din.

Priser for medlemmer
Veteran: 340,- + mva
Nyere bil: 504,- + mva

Priser for ikke-medlemmer
Veteran: 1 382,- + mva
Nyere bil: 1 546,- + mva

Registreringsdata sendes pr. oppkrav.

Takk for din påmelding. Lukk