prisguide-sidebilde.jpg

Amcar prisguide

Verdien av en gammel bil vil aldri kunne fastslås nøyaktig. Men for de fleste biler kan man anslå verdien innenfor et område.  Mer

Prisguide

Amcar prisguide

Verdien av en gammel bil vil aldri kunne fastslås nøyaktig. Men for de fleste biler kan man anslå verdien innenfor et område. 

Markedet for motorhistoriske og spesielle amerikanske kjøretøy er etter hvert blitt globalt. Internasjonalt baserer prisene seg i stor grad på verdien av kjøretøyet i USA - som er det største markedet. Vi har derfor valgt å basere sin norske prisguide på verdien av bilene på det amerikanske markedet, med tillegg for kostnader forbundet med import og registrering i Norge.

Vi samarbeider med USA's beste prisguider for å få et best mulig underlagsmateriale, og oppdaterer prisguiden flere ganger i året. Det betyr at man vil oppleve at mange bilmodeller vil forandre verdi i løpet av ett år basert på endringer i vekslingskurser, fraktomkostninger, fall eller økninger i prisnivået i USA og eventuelle avgiftsendringer i Norge.

Vår prisguide priser biler som er 29 år og eldre, helt ned til 1945 årsmodell. Merk at det er relativt lange sprang mellom hver av de tre prisalternativene. Mange biler vil plassere seg verdimessig i mellom de foreslåtte prisalternativene basert på bedre eller dårligere tilstand enn tilstandsbeskrivelsen skulle tilsi. 

Noen få sjeldne utgaver av enkelte bilmodeller er så motorhistorisk interessante, og laget i et så beskjedent antall, at prisen er nærmest udefinerbar. Slike biler vil fremkomme med kroner 0,- i vår liste.

Særdeles god

Ikke perfekt, men ikke langt fra. Dette er en bil som kvalitetsmessig er korrekt restaurert til topp original stand med bare korrekte deler, eller en ekstremt godt bevart originalbil. Får ofte betegnelsen som perfekt ved første øyekast. Men når man går den ”i sømmene” mangler det litt på det helt perfekte. Det aksepteres ytterst få spor etter bruk og slitasje. Det finnes kun unntaksvis biler som overstiger denne tilstanden i Norge, og de bilene er som oftest godt dokumenterte. Biler i kategorien Særdeles god kjøres nesten aldri.

God

En godt bevart originalbil, en grei amatørrestaurering eller en eldre profesjonell restaurering. Tilstanden kan vise mindre tegn på at bilen har vært brukt, men det skal samtidig vises at bilen har blitt passet på for å ikke forringes ytterligere. På bilder og på 6 meters avstand vil denne bilen kunne se perfekt ut. Men ved nærmere ettersyn vil få ting på denne bilen være helt perfekt. Det bør ikke være tekniske eller komponentmessige mangler ved bilen. Bilen skal passere en teknisk kontroll uten anmerkninger. Kjøres i helgene.

Nokså god

Kjørbar og kan være registrert. Men tilstandsmessig i behov av en kosmetisk restaurering dersom man ønsker en fin bil. Dette er ikke noe håpløst objekt, men en bil som er god nok til å restaureres. Det bør ikke finnes alvorlig rust eller store komponent- eller tekniske feil på bilen. Dette kan være en bruksbil i behov av en ordentlig restaurering eller en dårlig bevart originalbil klar for restaurering. Det finnes biler på veien som er dårligere enn denne tilstand, men de er gjerne så ødelagte at det ikke egner seg til å restaurere. Kjøres hele tiden.

Innhold for medlemmer. Har du lyst på tilgang?

Bli medlem i dag og få masse fordeler!

Takk for din påmelding. Lukk