Tilbake til artikler

27. mars 2023

AMCAR fremlegger omfattende rapport om Etanolfri bensin

0319Tbird.jpg

AMCAR fremlegger omfattende rapport om Etanolfri bensin

I forrige uke ble det gjort klart fra Drivkraft Norge (Tidl. Norsk Petroleumsinstitutt) at 95 E10 (95 oktan bensin med 10% etanolinnhold) vil innføres som hovedprodukt på det norske stasjonsnettet i løpet av våren. Dette er en utvikling AMCAR har forventet og den aktualiserer vår 10-årige kamp for en nasjonal sikringskvalitet 98 E0 på det norske stasjonsnettet. Så langt har vi i Norge bare hatt 5% innblanding av etanol, og relativt sett god tilgang til 98 oktan – uten etanolinnblanding. Når E5 nå blir E10, forventer vi en eksplosjon i problemer for norske kjøretøyentusiaster.

Derfor blir det viktigere enn noen gang å sikre norske bilentusiaster tilgang på 98 E0 i hele landet. AMCAR varslet i forrige uke at vi intensiverer arbeidet. I dag har vi oversendt en omfattende rapport om saken til Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet. I tillegg er rapporten oversendt Energi- og Miljøkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen samt Finanskomiteen på Stortinget. AMCAR har videre hatt møter med Drivkraft Norge, Morten Stordalen fra FRP har stilt spørsmål til Samferdselsministeren (omtalt på amcar.no) og vi har i tillegg sendt saken til alle de politikerne som har stilt opp for norsk kjøretøyhobby, sammen med AMCAR, på Arendalsuka. Vi har minnet dem på at det har vært tverrpolitiske enighet i saken om «sikringskvalitet» (vi har det på film). Videre har både tidligere og nåværende regjering hatt i sine regjeringsplattformer grunnlag som bla. sier; «regjeringen skal sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken». Her er vi nå, og dette er det tverrpolitisk enighet om. AMCAR vurderer det som avgjørende at man nå raskt fastsetter 98 oktan E0 som sikringskvalitet. Dette vil innebære at bensinstasjonene pålegges å tilby 98 oktan E0 med en slik dekning at det er mulig kjøre på veinettet i hele Norge.

Les AMCARs rapport om etanolfri bensin her!

Takk for din påmelding. Lukk