Tilbake til artikler

12. februar 2024

AMCARs klubber kollektivt tilsluttet Motorsport Norge

motorsport.jpg

Nytt klubbtilbud til AMCARs klubber. AMCAR har for 2024 valgt å inngå en avtale med det motorsportforbundet i Norge som står for en åpen, uavhengig og demokratisk tilnærming til all motorsport. Det betyr at nå kan alle klubber som er medlem i AMCAR løse sin klubblisens, uten kostnader, i Motorsport Norge. Klubblisensen gir klubbene rett til å arrangere så mange motorsportaktiviteter de vil – i løpet av kalenderåret.

Motorsport Norge er et frittstående, åpent og demokratisk motorsportforbund for klubber som driver med all type motorsportslig aktiviteter. Her får man hjelp til å holde arrangementer innenfor forsvarlige rammer og regler, etter retningslinjer for offentlig godkjent motorsportforbund – uansett om man organiserer aktiviteter for to-, fire- eller flere hjul, belter eller kjøl. Motorsport Norge er med andre ord en totalleverandør til klubber som organiserer motorsportslige aktiviteter. Og det beste av alt er at forbundet er for utøvere – av utøvere.

For AMCAR er det viktig at de som vil skal få lov til å drive med motorsportslige aktiviteter – uavhengig av privatrettslige avtaler andre organisasjoner imellom. Derfor er det helt naturlig at vi som organisasjon velger et åpent forbund som samarbeidspartner når vi nå tilbyr alle våre tilsluttede klubber et medlemskap og en lisens for motorsportslige aktiviteter. Motorsport Norge opplevede i oppstartsåret 2023 at andre forbund truet utøvere med utestengelser og sanksjoner dersom de deltok i aktiviteter i regi av andre godkjente forbund – som Motorsport Norge. Det provoserer, og blir på mange måte beviset på at motorsport i Norge ikke var for alle. Hvilket forbund ønsker motorsporten velkommen, samtidig som man truer med å utestenge utøvere fra å drive motorsport dersom de deltar i aktiviteter approbert av andre lovlig godkjente forbund?

For AMCAR ble truslene om utestengelse det endelige bekreftelsen på hvorfor Motorsport Norge måtte stiftes, og er glade for at ansvarlige organisasjoner ble med og stiftet Motorsport Norge. Organisasjoner som med tvang skal styre medlemmene sine vil bli frakjørt i tiden fremover dersom man skal true frivillighetene og utøvere til en lojalitet på en så respektløs måte som å stenge de ute fra lovlige aktiviteter. AMCAR tok kampen og er villige til å ta den enda lengere dersom noen av våre medlemmer/utøvere skulle oppleve å bli truet med sanksjoner fra andre motorsportforbund.

Motorsport Norge er motorsport for alle – derfor støtter AMCAR, Motorsport Norge.

Takk for din påmelding. Lukk