Tilbake til artikler

07. desember 2020

AMCARs syn på «2025-målet» deles av Høyre og FrP

kis+med+mærsj.jpg

AMCAR gikk nylig ut å flagget at vi kommer til å engasjere oss enda sterkere i kampen for bilen og bilismen i Norge. AMCARs bekymring er at en trangsynt og perspektivløs bil- og avgiftspolitikk vil få mange uheldige konsekvenser både for samfunnet, trafikksikkerheten og klimaet.

AMCAR ønsker en trygg fornyelse av bilparken og at folk skal ha muligheten til å skaffe seg en bil som svarer til deres behov og ønsker. Vi mener at bilens plass i det norske samfunnet representerer det norske – muligheten og valgfriheten et desentralisert samfunn gir oss som mange andre nasjoner misunner oss. Vår bilpolitiske kamp vil derfor fokusere på:

  • «2025-målet»
  • Lovfestet rett på tilgang til sikringskvalitet (bensin og diesel)
  • Kampen mot veiprising
  • Bekjempe avgifter ved kjøp og bruk av bensin- og dieselbil
  • Bekjempe unødig utbredelse av forbudssoner og annektering av private parkeringsplasser. 

AMCAR ser disse tiltakene i sum, som viktige å ha fokus på. Tiltak som i et «worst case scenario», både direkte og indirekte, truer muligheten til å kunne utøve kjøretøyhobbyen, det kulturelle, entusiasmen og frivilligheten gruppen kjøretøyentusiaster representerer. Derfor er det godt å registrere at bare dager etter at vi flagget vår «kamp», så er to partier allerede er på banen og tar standpunkt. I en sak sakset fra TV2 (les saken i link under), er både Høyre og Frp ute å forsikrer «oss» om at «2025-målet» ikke er annet enn et mål. Det betyr at FrP og Høyre deler AMCARs syn her – intet forbud. Det setter vi stor pris på. Nå er det viktig at AMCAR får bruke tid og ressurser på å jobbe godt med alle de andre politiske partiene i deres arbeid med partiprogrammene, slik at vi får inn sunne prinsipper omkring bil, -avgifter og -bruk for fremtiden. Vi mener det er viktig for Norge som nasjon og for norsk bilhobby. Les saken på TV2 her.