Tilbake til artikler

15. mars 2024

Drivkraft Norge – Svar uten løsninger for etanolfri bensin

fire2.jpg

AMCAR har mottatt svar på vår henvendelse til Drivkraft Norge angående tilgjengeligheten av etanolfri 98 oktan bensin for kjøretøy, båter og motorredskaper som ikke kan bruke etanolholdig bensin. Svarene vi har fått, illustrerer for AMCAR en frustrerende mangel på konkrete løsninger og engasjement fra Drivkraft Norges side.

Samtidig som AMCAR får avslag på et engasjement for E0 som sikringskvalitet engasjerer administrerende direktør i Drivkraft Norge seg i en kronikk i Helgelendingen for at hurtigladere klassifiseres som kritisk infrastruktur. Det står i sterk kontrast til mangelen på engasjement vi ser i saken for å kunne tilby riktig drivstoff til de som trenger det. (https://www.helg.no/hurtigladestasjoner-ma-regnes-som-samfunnskritisk-infrastruktur/o/5-24-944022#:~:text=Elektrifisering%20av%20bilparken%20er%20avgj%C3%B8rende,under%20definisjonen%20av%20kritisk%20infrastruktur.)

AMCARs spørsmål og Drivkraft Norges svar:

1. AMCAR: Hvilke tiltak gjør Drivkraft Norge for å sikre etanolfri 98 oktan til de som har kjøretøy, båter eller motorredskaper som ikke kan bruke etanolholdig bensin?

Drivkraft Norge: Drivkraft Norge beslutter ikke hvilke drivstoffprodukter som skal omsettes i Norge. Det er de enkelte omsetterne/drivstoff forhandlerne som avgjør hvilke produkter de vil tilby kundene. I dette også om de skal tilby 98 oktan uten bioetanol (E5) og hvor dette skal være tilgjengelig. Som bransjeorganisasjon skal ikke Drivkraft Norge være involvert i medlemmenes kommersielle beslutninger. I dag er 95 oktan E10 standardprodukt på energistasjonene, mens 98 oktan E5 tilgjengelig på mange av landets energistasjoner.

2. AMCAR: Vil Drivkraft Norge engasjere seg for å få til lovendringer som sikrer motorhobbyen tilgang på etanolfri 98 oktan i fremtiden?

Drivkraft Norge: Våre medlemmer er opptatt av å tilby de drivstoffproduktene som markedet etterspør. Det er opp til de enkelte selskapene hva de ønsker å tilby og hvor dette skal være tilgjengelig. Drivkraft Norge kommer ikke til å jobbe for en lovendring som fører til myndighetskrav på hvilke drivstoffprodukter som skal selges, og eventuelt hvor de skal tilbys. Myndighetspålegg kan i denne sammenhengen føre til at forhandler må selge et produkt uten at det er kommersielt grunnlag for det.

3. AMCAR: Kan Drivkraft Norge garantere at eldre kjøretøy og fartøy, som er avhengige av 98 oktan E0, får tilgang på det i fremtiden?

Drivkraft Norge: Drivkraft Norge har ingen beslutningsmyndighet over hva medlemmene skal tilby av drivstoffprodukter. Dette er noe de enkelte selskapene selv må vurdere. 

Svarene fra Drivkraft Norge fremstår for AMCAR som unnvikende og mangel på vilje. Det pekes på politikere, kommersielle beslutninger og markedskrefter som avgjørende faktorer. AMCAR mistenker organisasjon for å være mer opptatt av å grønnvaske bransjen, enn å se de faktiske miljøkonsekvensene og samfunnsskadene av å ikke tilby riktig drivstoff for en marginal gruppe motorentusiaster. Dette bekreftes i utspillet om å få klassifisere hurtigladere som kritisk infrastruktur. Det viser en selektiv tilnærming til hva som anses som viktig, og etterlater bil- og båteiere som trenger etanolfri bensin i en utfordrende situasjon.

Realiteten er at den siste dråpen flytende bensin kommer til å bli fylt på et kjøretøy som er bygget for 98 okt E0 – kun! For AMCAR er det derfor ufattelig at Drivkraft Norge, bransjen og flertallet av politikere ikke skjønner den enkle realiteten. Når vi ser hva E5 og E10 har påført motorhobbymiljøet av skader og miljøproblemer både i inn- og utland, er det bare tull at vi i Norge ikke skal sikre at vi har tilgang på 98 okt E0 til evig tid. Derfor kommer AMCAR til å fortsette å kjempe for våre medlemmers og andre entusiasters rettigheter til tilgang på riktig drivstoff.

 

 

Fotnote 1:
Drivkraft Norge opplyser følgende: 98 oktan E0 er ikke et bensinprodukt. Den benevnelsen vil ikke deres medlemmer finne på noen stasjoner i Norge. De vil imidlertid finne pumper merket E5 som et alternativ på mange stasjoner. Og det er altså i dag 98 oktan uten bioetanol. Våre medlemmer er pålagt å merke pumpene etter europeisk standard. Der er ikke E0 et alternativ. Kun E5 og E10.

Fotnote 2:
AMCAR har skrevet om det ovenstående for snart 2 år siden: https://amcar.no/aktuelt/e5+merking+av+98-oktan.html

 

Takk for din påmelding. Lukk