Tilbake til artikler

26. februar 2018

Etanol – et problem mindre

Etanol.jpg

Det er internasjonalt vedtatt at man skal blande inn biodrivstoff i bensin og diesel for å redusere de globale CO2-utslippene. Og i forslag til statsbudsjett for 2017 ligger det inne en plan for opptil 30 % innblanding av biodrivstoff.
For de som har eldre kjøretøy som hobby ville en slik innblandingsprosent betydd en avvikling for bruken av våre veteranbiler. En større innblandingsprosent av etanol i drivstoff har vist seg å være en reell trussel for bilhobbyen.
Land som har prøvd seg på E15 (15 % innblanding av etanol i bensin) har rapportert om diverse problemer, og dette har bekymret bilindustrien, mange hobbybilentusiaster og ikke minst organisasjonen AMCAR.

Allerede med 10 % innblanding dukker det opp problemer med bensinslanger, bensinpumper, korrosjon og senere lekkasje i drivstoffsystemet. Slike problemer har igjen ført til driftsstans og bilbrann.
Etanol egner seg best for bruk i nyere kjøretøy som brukes daglig. Med etanolholdig drivstoff vil det, i et kjøretøy som står, allerede etter tre uker begynne å skje en prosess med drivstoffet som eldre kjøretøy takler dårlig, eller ikke takler i det hele tatt. Det er et faktum at ingen kjøretøy før 1987 er beregnet for å kjøres på etanolholdig drivstoff. Derfor har det vært viktig for AMCAR å være offensive i spørsmålet om innblanding av bio-etanol helt siden problematikken ble kjent for oss i 2013.
AMCAR har sammen med FrP’s bilgruppe jobbet for å få en lovpålagt sikringskvalitet på drivstoff, altså et drivstoff som inneholder null innblanding av etanol (E0). Stortinget har bedt om at regjeringen vurderer muligheten for å innføre E10 (10 % etanol) som ny bensinstandard. Men samtidig skrives det i Energimeldingen, som er godkjent av stortinget og som går inn som en del av det nye statsbudsjettet, at «i denne forbindelse er det viktig at kravet om sikringskvalitet på bensin ivaretas».
Et møte mellom AMCAR og FrP’s bilgruppe nå i desember endte med enighet om at det må utarbeides en bestemmelse som sikrer at det blir «tilgang på sikringskvalitet E0 på stasjonsnettet i Norge».
I dag får AMCAR opplyst at både Bunker Oil, Esso, Shell, MAX bensin og Yx fører 98 oktan uten etanolinnhold – det er denne kvaliteten AMCAR nå ønsker skal sikres å være tilgjengelig på alle stasjoner i fremtiden. Og så er det viktig at kjøretøyhobbymiljøet fyller denne kvaliteten for å unngå problemer med kjøretøyene sine i fremtiden!