Tilbake til artikler

10. mai 2023

Etanolsaken debatteres i Stortinget 11. mai

testfoto+2.jpg

Etanolsaken løftes nå opp på «høyeste» nivå i Stortinget i en interpellasjon til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Saken er fremmet av Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP).

Det er avsatt opptil halvannen time og debatten vil live-streames på Stortingets nettsider som AMCAR vil linke til i gjennom våre kanaler. Interpellasjonen er en oppfølging til spørsmål fremmet av Stordalen 23. mars hvor Samferdselsministeren i realiteten skjøv alt ansvar i saken over på bransjen.  

Det er alltid hektiske dager hos AMCAR, men i tiden etter påske har det vært spesielt hektisk. Medlemmer, bilentusiaster og bilister har etter påske «ringt ned» AMCAR med bekymringer om hvilken type bensin de kan fylle. Bakgrunnen er innføringen av E10-bensin i 95 oktan, og mange usikre bileiere som lurer på hva de nå skal fylle på tanken. Men hvor er informasjonen fra bransjen? Drivkraft Norge, som representerer drivstoffleverandørene i landet, har et klart ansvar her – et ansvar de ikke har tatt på alvor.

Vi forventer at en bransjeorganisasjon som Drivkraft Norge skal være proaktive i slike situasjoner og sørge for at bilistene får den informasjonen de trenger. Den eneste hjelp forbrukerne får fra Drivkraft Norge er å bli referert til en ufullstendig liste fra ACEA over hvilke bilmodeller som tåler E10. Denne er svært mangelfull og er mer til frustrasjon enn hjelp for alle de som ikke finner bilen sin i listen. På flere bilmerker gir den også direkte feil informasjon (feks. at alle BMW uavhengig av årsmodell tåler E10). Videre hjelp eller ansvar tar ikke Drivkraft Norge, de henviser forbrukerne til å sjekke med produsent. Dessverre vil nok de fleste som kontakter produsenten om E10 gå tom for bensin lenge før de får svar.

Så langt har Drivkraft Norge ikke løftet en finger for å forbedre tilgangen på et etanolfritt alternativ (98 oktan E0). I tillegg har mangelen på tydelig og presis informasjon skapt en uønsket situasjon der AMCAR og andre organisasjoner må håndtere henvendelser fra frustrerte bilister og bilentusiaster. E5 merking av 98 oktan som ikke inneholder etanol men som er merket E5 på grunn av Europeiske merkekrav bidrar til ytterligere forvirring. Det er nedslående at en nasjonal bransjeorganisasjon med samfunnskritisk ansvar kan tillate seg en slik passivitet. I E10 saken har de sviktet i alle ledd. Drivkraft Norge må ta ansvar for situasjonen vi nå befinner oss i. De bør snarest ta initiativ som sikrer en forutsigbar nasjonal tilgang på 98 E0 og dernest sørge for at det finnes tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om E10 og dets innvirkning på ulike typer biler. Bileiere har rett til å vite hvilken type drivstoff som er trygt og riktig for deres kjøretøy, og det er Drivkraft Norges plikt å bistå med denne informasjonen.

Når bransjen ikke er sitt ansvar bevist er norske motorentusiaster nå helt avhengig av at myndighetene griper inn. AMCAR håper derfor Samferdselsministeren har forstått alvoret i saken og griper inn umiddelbart for å sikre tilgang på etanolfri bensin i hele landet. 

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk