Tilbake til artikler

05. april 2024

Fremskrittspartiet fremmer omfattende forslag på vegne av norsk kjøretøyhobby

bubli.jpg

I en tid der bilentusiaster og veterankjøretøyseiere møter stadig nye utfordringer, tar Fremskrittspartiet initiativ med et representantforslag til Stortinget som kan endre spillereglene for kjøretøykulturen i Norge. Forslaget tar sikte på å forbedre rammebetingelsene for veteran- og entusiastkjøretøy, med endringer som kan øke interessen for og tilgjengeligheten av historiske kjøretøy i landet. AMCAR har bidratt med konkrete innspill og synspunkter til en rekke av punktene i representantforslaget.

Garanti for etanolfri bensin
Forslaget tar opp utfordringen med tilgangen på etanolfri bensin, et viktig anliggende for eiere av eldre kjøretøy. Forslaget inkluderer en garanti for at etanolfri bensin (98 oktan E0) skal være tilgjengelig over hele landet. Dette kommer som en respons på at mange eldre kjøretøy opplever problemer med etanolholdig bensin, som kan skade motorer og øke risikoen for lekkasjer og branner.

Utvidelse og forenklinger av regelverket
Forslaget inneholder også en rekke andre tiltak for å styrke kjøretøykulturen, inkludert en utvidelse av bilforskriften § 5-3 til å omfatte kjøretøy som oppfyller tekniske krav i Japan og Australia, og en forenkling av regelverket for ombygging av kjøretøy til elektrisk drift. I tillegg foreslås det en revisjon av produktkontrolloven for å sikre tydelige forskriftshjemler relatert til drivstoffkvalitet og tilgjengelighet.

Avvisning av EU-direktiv om "End of Life Vehicles"
En annen viktig del av forslaget er en avvisning av Europakommisjonens nye definisjon av "vehicle of historical interest", som potensielt kunne føre til at mange entusiastkjøretøy klassifiseres som avfall. Fremskrittspartiet understreker behovet for en nasjonal definisjon som beskytter interessen og verdien av historiske kjøretøy i Norge.

Veteranbilalder senkes til 20 år
Fremskrittspartiet foreslår å redusere aldersgrensen for hva som defineres som veterankjøretøy fra 30 til 20 år. Dette tiltaket er ment å harmonere riktigere med når kjøretøy går over fra å være daglige transportmidler til å bli verdsatte hobbykjøretøy. Med dagens gjennomsnittlige levealder på kjøretøy på 19,2 år, argumenterer forslagsstillerne for at en 20-årsgrense vil være mer i tråd med realiteten i Norge.

Dette omfattende forslaget fra Fremskrittspartiet signaliserer en reell vilje til å anerkjenne og støtte kjøretøyentusiaster og bevaring av kjøretøyhistorie i Norge. Dette er noe dagens Ap/Sp regjeringen også har sagt i sin regjeringsplattform. Det er altså tverrpolitisk enighet om mye av dette på Stortinget og AMCAR vet gjennom «den store bilundersøkelsen» at nesten 90% av den norske velgere også støtter hovedsakene i forslaget.. Med forslagets gjennomføring vil norske kjøretøyentusiaster nyte godt av et enklere regelverk og bedre støtte for å utøve sin lidenskap, samtidig som det legges til rette for bevaring av kjøretøy som en viktig del av landets kulturelle arv. Forslaget skal nå videre til komitébehandling før debatt og eventuelt vedtak finner sted. Les forslaget i sin helhet her: Dokument 8:126 S (2023-2024) (Midlertidig) - stortinget.no

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk