Tilbake til artikler

02. november 2023

Gjennomslag for høyere tilhengervekt for US pickups!

pickup.jpg

AMCAR har over flere år vært uenige i Statens vegvesens praksis når det gjelder fastsettelse av tillatt tilhengervekt for amerikanske SUVer og pickuper. Disse kjøretøyene er fra kjøretøyprodusent oppgitt med to hengervekter.

Disse vektene er ‘’Weight Carrying’’ og ‘’Weight Distributing’’. Statens vegvesen har begrenset disse kjøretøyenes tillatte tilhengervekt etter kjøretøyprodusentens oppgitte vekt for ‘’Weight Carrying’’ der denne er den laveste, ofte bare 5000 lbs / 2268 kg.

Amerikanske tilhengere avviker fra de tilhengerne som vi normalt benytter i Norge ved at US-hengere ofte har akslingene lengre bak noe, som også medfører at man overfører en høyere vekt til hengerfestet. Dette er da også årsaken til at amerikanske kjøretøyprodusenter oppgir to forskjellige hengervekter. AMCAR har på bakgrunn av dette argumentert med at det vil være uproblematisk å beregne kjøretøyets tillatte tilhengervekt etter kjøretøyprodusentens oppgitte ‘’Weight Distributing’’ vekt dersom det legges inn en begrensning i maksvekt på tilhengerkoblingen (koblingslast).

Den nye ordningen er nå, etter i overkant av tre års påtrykk fra AMCAR, omsider godkjent i Fagseksjonen, slik at tilhengervekt heretter beregnes etter kjøretøyprodusentens oppgitte ‘’Weight Distributing’’ vekt med begrensning i maksvekt på tilhengerkobling. Maks tillatt tilhengervekt vil også begrenses oppad til ikke å overstige kjøretøyets tillatte totalvekt. I tillegg gjelder tekniske krav i Bilforskriften § 11-1 for tilhengervekter og svakeste ledd (for eksempel angitte vekter på tilhengerfestet).

Den nye ordningen betyr at bruktimporterte pickuper som registrerer i Norge f.o.m. d.d. vil kunne registreres med høyere tilhengervekt. I praksis vil dette bety at de fleste vil kunne få en maks tillatt tilhengervekt tilsvarende kjøretøyets tillatte totalvekt. Det er også viktig å påpeke at kjøretøy som allerede er registrert kan få korrigert opp tillatt tilhengervekt etter ny ordning. Eiere av slike kjøretøy må da selv ta kontakt med Statens vegvesen. Ved eventuelle spørsmål rundt den nye ordningen anbefaler vi at medlemmer tar kontakt med AMCARs tekniske avdeling teknisk@amcar.no  

Takk for din påmelding. Lukk