Tilbake til artikler

07. oktober 2019

Gode nyheter i forslag til Statsbudsjett 2020 for bilentusiaster!

2019-challenger-gallery-exterior6.jpg.image.2880.jpg

Da har regjeringen nok en gang lagt frem et statsbudsjett, og nok en gang et statsbudsjett bilentusiaster kan sette pris på.

Siden 2014 har dagens regjering levert på mange punkter som kommer bilister og bilentusiaster til gode. Ikke nødvendigvis fordi de har brukt masse av felleskapets penger på det i statsbudsjett, men fordi de har fjernet komponenter, endret på satser og endret på innslagspunkter i engangsavgiftssystemet slik at engangsavgiften både blir mer effektiv i relasjon til målet om at vi skal motiveres til å kjøpe nyere biler med lavere utslipp – og for at engangsavgiften skal bli en litt mer rettferdig skatt for bilistene. AMCAR kunne ha ønsket seg et større fokus for å redusere bruksavgiftstrykket for bilisten, og savner større trykk på å få redusert bompengeandelen i bymiljøpakkene. Her mistenker AMCAR regjeringen for å tenke at når kommuner og fylker i de store byene antyder at de ikke kommer til å redusere bompengeandelen for bilistene – ja da er det liten nytte å bevilge penger som var ment til å gå til bilistene når man tenker å bruke midlene på infrastruktur til gang, sykkel og kollektivtrafikk. Dette er en floke regjeringen må løse.

Vi får i mellomtiden glede oss over at CO2-avgiften i drivstoffet ble skjermet for en oppgang, og at «dødens avgift» - vektavgiften, ikke heves. Det skulle derimot bare mangle! Å kjøpe en nyere og tryggere bil er en samfunnsgevinst for staten – ikke noe som skal avgiftsbelegges høyt for å unngå at noen gjør. Når det kommer til CO2-utslipp betaler bilisten i snitt dobbelt så mye som industrien i utslipp pr tonn og i tillegg betaler man i snitt over 1000,- kroner pr gram bilen kan slippe ut når man kjøper den – som mest 3.625,- dersom man kjøper en bil som slipper ut veldig mye. Derfor er AMCARs påstand at vi ennå har mye å gå på når det kommer til å jevne ut de urettferdige avgiftene bilistene betaler i forhold til resten av de som bidrar til fellesskapet. Vi må heller ikke glemme at elbiler fremdeles er skjermet for MVA, engangsavgift og veibruksavgifter.

AMCAR gleder seg over enhver liten bedring regjeringen får til for bilistene, i statsbudsjett – så også i år. Det har lenge vært kjent at de gamle målemetodene for utslipp ikke var reell for et kjøretøy i bruk. Industrien selv har erkjent det, og EPA i USA har skjønt dette lenge. Den varslede overgangen fra gammel til ny målemetode i statsbudsjett 2020 har ført til at regjeringen har foreslått å justere satsene for å unngå ekstreme prishopp på enkelte bilmodeller. For oss bilentusiaster er dette bra. Når det kommer til utslag i utslipp mellom gammel og ny målemetode, er det minst å spore på bilene med «entusiastmotorer». Det betyr i praksis at den justering som er gjort på innslagene for avgiftssatsene og de korrigeringer som er gjort – gjør engangsavgiften enda mer rettferdig for entusiastbilene enn det den var før. I tillegg fikk AMCAR godkjent at man bruker EPA sine tall ved import av biler fra USA og Canada. Disse tallene harmonerer i større utstrekning med nye WLTP-målinger fra Europa. For USA-bilentusiasten er forslagene i statsbudsjett 2020 derfor godt nytt!

AMCAR har ikke fått gått gjennom hele forslaget til statsbudsjett for 2020, for å se om det er andre utslag for bilentusiasten vi skal merke oss. Inntil videre ser dette bra ut, og vi gir dere har noen eksempler på hva de nye avgiftene vil bli på en del entusiastbiler.


 
 
 

Tagger

Nyheter