Tilbake til artikler

24. mars 2023

Morten Stordalen (FRP) tar opp etanolsaken i Stortinget

morten.jpg

Stortingsrepresentant Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet har stilt samferdselsminister Jon Ivar Nygård skriftlig spørsmål om: «Statsråden vil ta et initiativ for å etablere 98 oktan E0 som sikringskvalitet for bensin slik at det sikres at man i hele landet har tilgang til etanolfri bensin?»

E10-bensin er en blanding av 90 prosent bensin og 10 prosent etanol, og har blitt introdusert som en del av regjeringens strategi for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Mens E10 er mer miljøvennlig enn vanlig bensin, kan det være en utfordring for biler, båter og mc som ikke er designet for å takle høye etanolnivåer.

Stordalen påpeker i sitt spørsmål til samferdselsministeren at mange kjøretøy og fartøy ikke kan bruke E10-bensin på grunn av høy etanolandel, og at det derfor vil være behov for å tilby etanolfri bensin som et alternativ. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har ennå ikke svart på Stordalens spørsmål. Det gjenstår å se hvordan regjeringen vil håndtere spørsmålet om tilgangen på etanolfri bensin i lys av innføringen av E10-bensin, og om de vurderer at det vil være behov for å innføre et påbud om tilgang på etanolfri 98 oktan i Norge. AMCAR har utarbeidet en rapport som belyser behovet for en god nasjonal tilgang på etanolfri bensin. Rapporten forventes utgitt i neste uke. AMCAR forfølger nå etanolsaken tett og har planlagt flere møter med både bransjen og andre aktuelle aktører frem mot påske.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk