Tilbake til artikler

10. januar 2022

Mortens P1800 fikk endelig norske skilt med hjelp fra AMCAR

p18002.jpg

Morten Andersens 1972 Volvo P1800 ble importert til Norge tidlig i 2004, og bileier hadde tollkort fra den gangen. Title var blitt innlevert Tollvesenet, som var vanlig praksis den gangen bilen ble importert. Dette viste seg å gjøre det vanskelig å for Morten å få skilt på sin drømmebil.

Ved visning av bilen i 2021, ble det avdekket et avvik i posisjon 6 i chassisnummer, mellom det som stod i tollkortet og nummeret som var innslått på bilens A-stolpe. Statens vegvesen ba derfor om et nytt tollkort med korrigert chassisnummer, som bileier selv fikk ordnet fra Tollvesenet.

Grunnen til avviket var at bilen i USA var registrert med «vehicle identification number» som stod på den originale identifikasjonsplaten i motorrom / frontrute. Årsaken til avviket mellom dette nummeret og innslått chassisnummer på A-stolpe, er at Volvo legger inn options i «vehicle identification number». I dette tilfellet var bilen levert med automatgir som option, noe som ble gjenspeilet i dekoding av «vehicle identification number».

Innslått nummer på A-stolpe var alltid uten options fra Volvo. Dette hadde Morten selv fått bekreftet fra Volvoklubben, og Statens vegvesen hadde godtatt dette. Det var altså ikke tvil om at kjøretøyets identitet var korrekt.

Imidlertid stod Statens Vegvesen fortsatt på kravet om at original Title måtte innleveres, samt at de krevde bekreftelse på første gangs registreringsdato dato via Carfax. Morten tok da kontakt med Teknisk avdeling hos AMCAR for videre bistand. Kravet om innlevering av Title til Statens vegvesen kom ikke før 01.06.2004, og det første tollkortet viste at bilen var fortollet før dette. For fastsettelse av alder på motorvogn, har Vegdirektoratet i 2016 sendt ut et skriv til samtlige regioner hos Statens vegvesen hvor det gis retningslinjer for hva som er gjeldende forvaltningspraksis. Her poengteres det at eldre kjøretøy som importeres fra USA, ofte ikke har en entydig dato for førstegangsregistrering. Det poengteres også at det bare er kjøretøy nyere enn 1980 som har 17-posisjons chassisnummer, som kan brukes til å fremskaffe Carfax.

 

Dekoding av chassisnummeret bekreftet at bilen er en 1972-modell. For kjøretøy eldre enn 1980 hvor dato for første gangs registrering ikke kan dokumenteres tilfredsstillende, skal 31. desember i produksjonsåret legges inn, i henhold til rutiner for «Fastsettelse av alder på motorvogn» gitt av Vegdirektoratet 12.07.2016. For Mortens P1800 ville 1. gangs reg. dato dermed bli 31.12.1972.

AMCARs inntrykk er at det antakelig har oppstått forvirring rundt dato for fortolling i Norge, fordi det nye fortollingskortet fra Tollvesenet var datert til 28.05.2021. Derav kravet om innlevering av Title. Vi erfarer ofte at Statens vegvesen stiller dette kravet, selv om bileier har tollkort med dato før 01.06.2004. Det er dessverre tydligvis ikke alle trafikkstasjoner som er klar over denne datoen. Kravet om Carfax og dokumentasjon på dato for første gangs registrering må kunne sies å bero på manglende kunnskap eller vilje til å hjelpe bileier hos den lokale trafikkstasjonen. At AMCAR må vise til interne skriv fra Vegdirektoratet til regionskontorene kan tyde på svikt i de interne informasjonsrutinene til Statens vegvesen.

Med skriv fra AMCAR om gjeldende praksis rundt innlevering av title for biler fortollet før 1 juni 2004 samt referanse til Vegdirektoratets eget rundskriv om «Fastsettelse av alder på motorvogn» løste saken seg endelig for Morten. Vi ønsker han lykke til og håper det blir mange trivelige kilometer bak rattet i årene som kommer!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk