Tilbake til artikler

30. januar 2023

Ready to Race - Motorsport Norge er “open for business”

motorsport+norge.jpg

Motorsport Norge (MSN) er det nye åpne og inkluderende motorsportforbundet  - av utøvere – for utøvere. Forbundet ble stiftet i 2022 og brukte oppstartsåret til å verve tillitspersoner, etablere styringssystemer, offentlig godkjenning, regelverk, lisensmatriser og forsikringsordninger. Ved årsskiftet 2023 åpnet Motorsport Norge opp for at klubber og utøvere kan søke om arrangementer og lisenser.

Tilbakemeldingene fra både forbund og de som allerede har kjørt aktiviteter i Motorsport Norge regi er gode. Sjekk ut Motorsport Norge sine hjemmesider på motorsportnorge.no.

At Motorsport Norge nå er i drift har fått gamle «monopolister» til å våkne. Reaksjonene fra hhv. Norges Bilsport Forbund (NBF) og Norges Motorsport Forbund (NMF) har vært å nekte utøvere i sine forbund å delta på aktiviteter i regi av Motorsport Norge. De begrunner dette med at NBF og NMF, som forbund, mangler forsikringsdekning på sine utøvere hvis de deltar på arrangementer som ikke går i de respektive forbunds regi. Motorsport Norge derimot, har en full forsikringsdekning på sine utøvere, så lenge de deltar på motorsportarrangementer arrangert av nasjonalt godkjent forbund. Forsikringsordningen gjelder i hele Norden. Derfor er Motorsport Norge åpen for at utøvere fra andre godkjente forbund kan få delta på arrangementer i Motorsport Norge regi – og vice versa – uten å måtte løse ny lisens. Men her setter Norges Bilsport Forbund og Norges Motorsport Forbund ned foten – de vil ikke akseptere at deres utøvere deltar hos andre eller tillate andre utøvere å delta hos seg. Etter AMCARs oppfatning er dette illustrerende for bakgrunnen til at AMCAR sammen med NAF og LMK stiftet Motorsport Norge. Som de største organisasjonene i Norge så vi behovet for en åpen og demokratisk motorsportorganisering som ønsket at flere kunne delta i motorsportaktiviteter – ikke færre.

Det er flere motorsportklubber som de siste 10-11 årene har stått sammen med NAF, AMCAR og LMK for en utvidelse og demokratisering av norsk motorsport. Norsk Motor Klubb (NMK) er én, Frittstående Motorsportklubber (FMK) er en annen. NMK har vedtak på at de krever en åpen og inkluderende organisering av motorsporten, og sto helt til etableringen av Motorsport Norge på samme side i saken som AMCAR, NAF og LMK. Det samme gjorde FMK.

Sett i ly av ovennevnte hendelser kan man spørre seg hvor de organisasjonene er nå – når Motorsport Norge er etablert? Vel, NMK deler presidentstolen i NBF med KNA – som har vedtaksretten i NBF - mens FMK har en styreplass i NBF.

AMCAR er kjent med at AMCAR-klubber har fått henvendelse fra FMK om å bli medlem i deres organisasjon for å kunne fortsette å arrangere motorsportaktiviteter. Fremstillingen i denne henvendelsen fra Frittstående Motorsportklubber er egnet til å feiltolke. Man trenger altså ikke FMK/NBF for å kunne kjøre nasjonal motorsport i Norge. Unntaket er hvis man vil være med i nasjonale serier eller internasjonale stevner. Noe som Motorsport Norge, av naturlige årsaker i sitt første driftsår, ikke har rukket å etablere ennå. AMCARs vurdering er at for de av våre klubber som arrangerer nasjonale motorsportsaktiviteter, er Motorsport Norge mer enn nok. Motorsport Norge har etter AMCARs mening gode regelverk og systemer egnet til motorsportaktiviteter for våre klubber. Og ikke minst er Motorsport Norge et åpent, demokratisk og inkluderende forbund. AMCAR lar det være opp til de tilsluttede klubbene selv å vurdere hvorvidt de har behov for noe i tillegg til Motorsport Norge. Motorsport Norge er Open for Business og Ready to Race!

Takk for din påmelding. Lukk