amcar-forsikring-restaurering-sidebilde.jpg

Forsikring i forbindelse med lagring og restaurering

Medlemsforsikring

Som medlem får du 15% rabatt på forsikring på alt som går på hjul.

Mer


Online besiktning for kasko

Informasjon om hvordan du selv kan besiktige bilen.

Forsikring i forbindelse med lagring og restaurering

Uunnværlig forsikring for biler under lagring og/eller restaurering.

Biler under restaurering eller lagring representerer ofte store verdier. Forsikringen omfatter deler og kjøretøy under lagring/restaurering på fast lagringssted eller midlertidig på verksted eller under transport til/fra verksted i Norge. Forsikringen dekker skade ved brann, tyveri samt hærverk i forbindelse med dette, vannskade fra bygningens rørledningsanlegg og andre følgeskader. Under transport dekkes oppståtte skader på forsikret objekt som er en følge av at transportmiddelet har vært utsatt for uhell. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Skjemaet finner du nederst på denne siden eller ved henvendelse til vår forsikringsavdeling på tlf. 72896000.

Forsikringen koster 4 promille av forsikringssummen pr. år.

Egenerklæringsskjema

Takk for din påmelding. Lukk