Om Amcar

I 2016 åpnet AMCAR opp for tilslutning og medlemskap fra klubber og medlemmer med generell bilinteresse. I dag jobber AMCAR for alle som har bil som hobby i Norge. Vi er i dag landets største organisasjon for de som har bil som hobby og representerer 44.000 entusiaster fordelt på 22.000 direkte og 22.000 indirekte medlemmer. Organisasjonen driftes av en administrasjon på 17 ansatte.

I 2010 tok AMCAR initiativ til Nasjonal Motordag. En dag der hele den norske bilhobbyen oppfordres til å ta ut kjøretøyene sine og la de synes i samfunnsbildet. AMCAR ønsker at myndighetene skal få se at vi er flere hundre tusen som har motor som hobby- og frititdssyssel - og at vi må tas hensyn til.  

Siden starten i 1975 har hverdagen for bilentusiaster endret seg radikalt i Norge - mye takket være AMCARs innsats. Vi var drivkraften bak den flittig benyttede 30-årsregelen, som muliggjør import av veteranbiler nesten avgiftsfritt. AMCAR samlet først amcarklubbene under en felles fane og fra 2016 åpnet vi opp for tilslutning for alle typer bilkluber uavhengig av merke og opprinnelsesland. I dag er over 110 klubber tilsluttet AMCAR på landsbasis.

I 1978 banet AMCAR veien for amerikansk bilsport i Norge, og i Fyresdal samme år kunne over 20.000 storøyde publikummere bivåne dragracing for første gang. AMCAR har fremdeles et engasjement innen bilsport i dag gjennom sin deltakelse i Norges Bilsportforbund der vår hovedfokus er Street Legal (lovlig gateracing), Dragracing og baneracing med amerikansk bil. 

Den beste ambassadøren for amerikansk bil siden det første nummeret utkom i 1976, er medlemsbladet AMCAR. Fra en sped begynnelse og et opplag på 3.000 eksemplarer, leses hver utgave av bladet i dag av 100.000 bilentusiaster. Bladet selges i løssalg, men kommer gratis i posten til våre over 19.000 medlemmer. AMCAR Magazine er alene om å garantere deg 100 prosent amerikanske biler og lifestyle i 100 prosent farger. Som et ledd i vår utvidelse mot alle bilmiljøer lanserte vi Refuel.no høsten 2018. Refuel skal være Norges råeste underholdningsportal for bilhobbyen i Norge og er AMCARS største satsing på medlemstilbud siden AMCAR Magazine ble lansert i 1976.   

AMCAR har helt fra starten engasjert seg sterkt for å bedre vilkårene for import og godkjenning av amerikansk bil i Norge. Som høringsinstans for både Vegdirektoratet og for Toll- og avgiftsdirektoratet blir våre synspunkter hørt. I dag er stikkord som sikkerhet og miljø våre sterkeste kort i arbeidet med å påvirke myndighetene og politikerne til å føre en mer fornuftig bilpolitikk.

AMCAR yter omfattende teknisk bistand til medlemmer. Alt fra restaureringsdata, til teknisk feilsøking, spørsmål om import, om kjøp og salg m.m. får du hjelp med. Vi har Europas største bibliotek med amerikansk billitteratur som dekker de fleste bilmodeller fra ca. 1930 og frem til i dag. Sammen med vår ekspertise er dette din trygghet når akkurat du står fast.

 

Takk for din påmelding. Lukk