Klubber

Corvette Club Norway

Corvette+club+norway-Fullskjerm.jpg

Medlemskap:
Her er alle velkommen, med eller uten Corvette. Innmelding via Nettside eller ta kontakt via medlemskontakt.
Medlemsmøter:
Vi har 8 underavdelinger som har møter i hvert sitt distrikt. Sjekk www.corvetteclub.no og linker til lokalavdelinger for mer info.
Arrangementer: 
Landstreff vanligvis første helg i Juni, Skandinavisk Corvette-treff i august mnd, samt lokale arrangementer i regi av underavdelingene.
Se www.corvetteclub.no for informasjon om tid og sted.
Historie:
Corvette Club Norway ble stiftet i 1992 av 15 ivrige Corvette- eiere og entusiaster på Østlandet. I oppstartsfasen ble det satt inn annonser i Aftenposten, hvor man søkte kontakt med likesinnede. Etter et års drift telte klubben hele 134 medlemmer. Ved inngangen til 2010 teller klubben 812 medlemmer og åtte lokalavdelinger, med hver sitt avdelingsstyre. I 2007 ble det foretatt en omprofilering av klubben, hvor man innførte ens profilering på nett, klubblad og lokalavdelinger. Corvette Club Norway ble i forbindelse med årsmøtet 6. februar 2010 tilsluttet AMCAR.
Corvette Journalen:
Som medlem av CCN får man tilsendt medlemsbladet Corvette Journalen, fire ganger pr år. Bladet trykkes i farger, med variert og godt klubbstoff.
Redaktør: Nils Ole Frønæs mob: 99239601 e-post: nilsole67@gmail.com
Nettside:
Corvette Cub Norway's nettside: www.corvetteclub.no er en pulserende nettside, med hyppige News innlegg, oppdatert terminliste med informasjon om treff og happenings i regi av klubb og lokallag, eget Corvette Forum. Nettsiden inneholder alt fra historisk materiale til oversikt over lokal avdelinger, samarbeidspartnere og CCN's rabattavtaler.

Vi besøker Corvette Club Norway

Corvette Club Norway

Stiftet

01.08.1992

Postadresse

Corvette Club Norway C/O Lars Wyller. Fossumveien 4A, 3440 RØYKEN

Besøksadresse

Hjemmeside

Send e-post

Kontaktpersoner

President: Arne Jonny Bjune, e-post: president@corvetteclub.no 
Materialforvalter: Tor Åge Aune, torage.aune@hotmail.com, tlf.: 930 15 506
Sekretær: Vida Nygaard, vida57@live.no, tlf.: 906 22 183
Økonomiansvarlig: Terje Kristiansen, terje.kristiansen3@lyse.net, tlf.: 911 13 454
Medlemsansvarlig: Ronnie Olsen, e-post: medlem@corvetteclub.no
Annonse/markedsansvarlig: Anne Linn Ulvesveen, aluwolfert@gmail.com, tlf.: 450 16 693
Redaktør: Nils Ole Frønæs, nilsofr@gmail.com, tlf.: 992 39 601

 

Takk for din påmelding. Lukk